netwerk van boomwortels

WORTELS

Onze wortels bepalen wie wij zijn. Op een dag werd een kind ontworteld en op school gedropt. De wereld van de schooljeugd bestond uit voetbal en elkaar treiteren. Een wereld waarin een woudloper zich niet thuis kon voelen.

Het was de eerste kennismaking met de rest van de mensheid. Een mensheid die, naar later bleek, geen enkel respect had voor zijn geboortebos, de bomen kapte en de boel netjes aanharkte. Er verschenen campings en inrichtingen voor mensen met gedragsproblemen. Met hekken eromheen. De zwerftochten die de jongen vanuit huis ondernam werden afgesneden. En daarmee zijn wortels.

Er was mos. Het levende bewijs dat je kunt groeien zonder wortels.

Tjitske Jansen – Koerikoeloem

En de Bosgod keek verdrietig toe.

scroll-to-top button